Sosiaalisen median eri kanavat ovat tehokas tapa saada viestisi kerrottua kohdennetusti niille joita sillä tavoittelet. Sosiaalinen media mahdollistaa niin ansaitun (tykkääjät, seuraajat, lataajat, jakajat) kuin maksetun (mainonta, sponsoroidut sisällöt) näkyvyyden. Tuloksellinen yrityksen somemarkkinointi vaatii muun muassa kohderyhmän tuntemisen, hyvän sisältöstrategian, säännöllisyyttä, pitkäjänteisyyttä sekä budjettia.

Minkälaisella somesisällöllä on todellista arvoa kohderyhmällesi, ja sitä kautta omalle liiketoiminnallesi? Entä minkä vuoksi sisältöjä pitää mainostaa? Sopiiko sama sisältö jaettavaksi kaikkiin somekanaviin? Miten hyvin tunnet eri somealustojen toimintalogiikan algoritmeineen? Jotta sosiaalisen median markkinointi tuottaa haluttuja tuloksia on tärkeä ymmärtää, minkälainen sisältö puhuttelee ja on arvokasta kohderyhmällesi ja miksi, sekä ymmärrystä miten eri somealustat toimivat. 

Mitä on tuloksellinen somemarkkinointi? 

Me tulemme avuksesi ja tuotamme yrityksellesi somemarkkinointia, joka tuo tuloksia.
Ota meihin yhteyttä tai varaa suoraan yhteydenottolomakkeella vartin etätapaaminen,
keskustellaan tilanteestasi lisää!

asiakkaitamme

autamme yritystäsi tekemään tuloksellista markkinointia somekanavissa:

Määritämme yhdessä tavoitteet, joita haluat kanavista saavuttaa:
näkyvyyttä, bränditunnettuutta, uusia liidejä, suoraa kauppaa, suosittelua tai uutta osaamista omaan organisaatioon

Toteutamme sisältömarkkinoinnin ja sosiaalisen median eri kanavien ammattimaisen hallinnan: Eri tilien julkaisujen aikataulutus, hallinnointi, analytiikka sekä kilpailijaseuranta

Suunnittelemme kanssasi, mitkä kohderyhmät ja kanavat tukevat tavoitteitasi parhaiten

Digitaaliset kanavat ovat tänä päivänä todella kilpailtuja ja ruuhkaisia, ja ihmiset kiireisempiä ja kärsimättömpiä kuin koskaan ennen. Potentiaalisen asiakkaan huomion saaminen, kiinnostuksen herättäminen ja ostopolulle saattaminen vaatii asiakkaan ongelmien ja haasteiden tuntemista, niihin ratkaisujen tuomista ja sen ymmärtämistä, mikä merkitys haasteen ratkaisemisella on asiakkaalle. Mainosteknisesti ei myöskään ole yhdentekevää, miten rakennat somepostauksesi houkuttelevaan muotoon.  

Oikean kohderyhmän tavoittaminen sosiaalisen median kanavissa ei ole ilmaista. Monien yritysten päättäjät ja markkinoijat saattavat ajatella, että keskittymällä postailemaan sisältöjä somessa sen sijaan, että käyttää perinteisiä maksullisia medioita, säästää näkyvyyteen ja bränditunnettuuden kasvattamiseen varatut eurot. Tämä on osittain totta, sillä tyypillisesti sosiaalisen median kanavissa on mahdollista saada hyviä tuloksia maltillisemmilla budjeteilla kuin mitä kuluisi saman tuloksen saavuttamiseen muissa medioissa. Plussana tulevat lisäksi mahdollisuudet huomattavasti tarkempaan kohdentamiseen. Mutta se, että hyviin tuloksiin somessa pääsisi ilman minkäänlaista rahallista panostusta on harhaluulo.
 

Sosiaalisen median kanavat ovat maksullista mediatilaa yrityksille ja brändeille siinä missä perinteisetkin mediat. Jotta saavutat somemarkkinoinnissa halutut tavoitteet - ovat ne sitten bränditunnettuuden rakentaminen tai sen vahvistaminen, liidien tuottaminen myynnille, ajatus/asiantuntijajohtajuuden rakentaminen - kaikki nämä kysyvät rahallista panostusta sisältöjen näkyvyyden varmistamiseen. Harva yritys pystyy tuottamaan jatkuvasti niin timanttista ja sykähdyttävää sisältöä, että ne lähtevät viraaliksi, eli leviämään netissä orgaanisesti yleisön jakamana.  

B-to-B-somemarkkinointi

Satsaa sisältöön

Tuotamme raportin sekä kehittämisehdotukset analytiikan pohjalta

Ainoa keino saada potentiaalisen asiakkaasi huomio digiruuhkassa on keskittyä sisällöissä vain niihin teemoihin, jotka aidosti puhuttelevat häntä. Asiakkaan ajatusmaailmaan kannattaa tutustua: Mikä on hänen suurin haasteensa, minkä voisit hänen puolestaan ratkaista? Miten? Mitä hyötyä ratkaisusta on, entä mitä suurempaa merkitystä se voisi tuoda hänen liiketoiminnalleen, tai elämälleen? Huomaa, että vaikka liikumme b-to-b-maailmassa, puhumme hänestä. Ostopäätöksen tekee aina ihminen. 

Ajatusjohtajuus luo aitoa kiinnostusta ja luottamusta

Älä puhu vain itsestäsi, tuotteistasi ja ratkaisuistasi, vaan seuraa toimialoja, henkilöitä ja ilmiöitä. Tuo esille mielenkiintoisia trendejä, uutisia ja näkökulmia teemoista, jotka kiinnostavat potentiaalista asiakastasi. Herätä keskustelua ja ole valmis debattiin. Yritysblogi on hyvä tapa rakentaa ajatusjohtajuutta, ja yksittäiset somekanavat oiva tapa kohdentaa sisältöä esimerkiksi maksettujen postausten muodossa oikealle kohderyhmälle. Ihminen ajatusten takana kiinnostaa kuitenkin aina, joten satsaa samalla henkilökohtaiseen esilläoloon esimerkiksi LinkedIn:ssä: postaa sisältöjä omissa nimissäsi, osallistu keskusteluihin, ota kantaa ja ole aktiivinen verkostoituja.    

Sosiaalinen media on maksullinen media yrityksille

Mitä on sosiaalinen kuuntelu (Social Listening)?

Sosiaalinen kuuntelu tai sosiaalisen median kuuntelu (Engl. Social Listening) on tärkeä osa modernia sosiaalisen median kanavien hyödyntämistä liiketoiminnassa. Se mahdollistaa yritykselle ja brändille seurannan ja analysoinnin, mitä keskusteluja siitä käydään sosiaalisen median eri kanavissa ja minkälainen sävy keskusteluissa on. Kun seuranta on säännöllistä ja jatkuvaa, se mahdollistaa myös esimerkiksi väärinkäsitysten korjaamisen ajoissa virheellisen tiedon leviämisen estämiseksi, sekä muunlaisen keskusteluun osallistumisen.

Sosiaalisen median kuuntelu mahdollistaa syvemmän asiakasymmärryksen kerryttämisen ja analyysin siitä, kuka asiakas on, mitkä hänen haasteensa, toiveensa ja mieltymyksensä ovat ja millä tavalla niihin olisi mahdollista entistä paremmin vastata. 

Sosiaalisen median kuunteluun on nykypäivänä useita moderneja työkaluja, jotka helpottavat tiedon keräämistä ja analysointia. Työkaluilla on mahdollista myös seurata, miten kilpailijoilla menee somekanavissa, minkälaista sisältöä ne tuottavat, minkälaisia keskusteluja kilpailijoista käydään ja minkälainen sävy keskusteluissa on.

Lisäksi työkaluilla on helppo seurata vaikkapa omaa toimialaa yleisemmin - minkälaisia uutisia, trendejä ja ilmiöitä somekanavissa nousee ja minkälaista keskustelua ne herättävät. Fiksusti hyödynnettynä tällainen tieto auttaa yritystä kehittämään omaa liiketoimintaansa entistä paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja toiveita - tai kenties löytämään kokonaan uusia liiketoiminta-alueita, tuotteita tai palveluita, joihin markkinoilta löytyy kysyntää mutta ei vielä kilpailua.