Oikein käytettynä sähköpostimarkkinointi on vahva kanava kohderyhmäsi tavoittamiseen. Se on verkkosivuston ohella digitaalinen media, jonka sisältö ja viestit ovat 100%:sti yrityksesi omassa kontrollissa. Fiksu markkinoija kohdentaa ja personoi sähköpostiviestit vastaanottajan kiinnostuksen kohteiden ja -tason mukaan, vastaanottajan jättämiä digitaalisia jälkiä ja automaatiota hyödyntäen.

Sähköpostimarkkinointi
ja markkinoinnin automaatio 

Me tulemme avuksesi ja tuotamme yrityksellesi sähköpostimarkkinointia, joka tuo tuloksia.
Ota meihin yhteyttä tai varaa suoraan yhteydenottolomakkeella vartin etätapaaminen,
keskustellaan tilanteestasi lisää!

asiakkaitamme

autamme yritystäsi tekemään tuloksellista sähköpostimarkkinointia:

Määritämme yhdessä kanssasi liiketoimintasi kohderyhmät sekä tavoitteet, joita haluat sähköpostimarkkinoinnilla saavuttaa

Suunnittelemme eri kanaviin sisältöjä, jotka herättävät potentiaalisen asiakkaasi kiinnostuksen ja joilla saamme kerättyä sähköpostimarkkinointia varten kontakteja 

Suunnittelemme kanssasi, mistä digitaalisen markkinoinnin kanavista tavoitamme kohderyhmäsi parhaiten

Sähköpostia voi käyttää monenlaiseen markkinointiin ja viestintään b-to-b-maailmassa. Yleisimpiä tapoja ovat uutiskirjeet, tapahtumakutsut ilmoittautumisvahvistuksineen ja -muistutuksineen, olemassa olevaan asiakkuuteen perustuva (markkinointi)viestintä sekä erilaiset liidien jalostuskampanjat. Vaikka b-to-b-sähköpostimarkkinointia koskevat hieman löyhemmät säännöt kuin kuluttajille kohdistuvassa sähköpostimarkkinoinnissa, hyvät tavat ja vapaaehtoisuuteen perustuvat jakelulistat kannattaa olla b-to-b-sähköpostimarkkinoinnin perustana. 

B-to-B-sähköpostimarkkinointi

Satsaa sisältöön, jolla tienaat
uuden kontaktin

Laadimme sähköpostimarkkinoinnin sisältösuunnitelman ja eri sisällöt, jotka ottavat huomioon ostopolun eri vaiheessa olevat potentiaaliset asiakkaat ja jotka lämmittävät asiakasta kohti ostopäätöstä

Ainoa keino saada potentiaalisen asiakkaasi huomio digiruuhkassa on keskittyä sisällöissä vain niihin teemoihin, jotka aidosti puhuttelevat häntä. Asiakkaan ajatusmaailmaan kannattaa tutustua: Mikä on hänen suurin haasteensa, minkä voisit hänen puolestaan ratkaista? Miten? Mitä hyötyä ratkaisusta on, entä mitä suurempaa merkitystä se voisi tuoda hänen liiketoiminnalleen, tai elämälleen? Huomaa, että vaikka liikumme b-to-b-maailmassa, puhumme hänestä. Ostopäätöksen tekee aina ihminen. Saamalla potentiaalisen uuden asiakkaasi huomion ja herättämällä kiinnostuksen, sinulla on mahdollisuus saada hänestä yrityksellesi uusi kontakti. Miten se tapahtuu? Lue sisältömarkkinoinnista lisää täältä >>> 

Markkinoinnin automaatiolla markkinointikontaktista myynnin kontaktiksi

Markkinoinnin automaatiojärjestelmät (kuten HubSpot) ovat työkaluja, joilla uusi - esimerkiksi somesisällöillä löydetty - markkinointikontakti jalostetaan myynnin kontaktiksi, eli liidiksi. Tyypillisin tapa saada yrityksen kohderyhmään kuuluva kontakti sähköpostiautomaation piiriin on tarjota hänelle jotain sellaista arvokasta sisältöä, josta hän on vaihtokauppana valmis antamaan oman sähköpostiosoitteensa. Hyvät tavat ja hienovaraisuus ovat liidinjalostuksessa valtteja: kukaan ei halua välittömän spämmitykityksen kohteeksi annettuaan sähköpostiosoitteensa yritykselle, joka tarjosi itseä kiinnostavaa sisältöä. Liiallinen aggressiivisuus markkinoinnissa kääntyy helposti itseään vastaan ja vaivalla ansaittu kontakti menetetään.

Hyvä tapa on pitää sähköpostiviestien määrä ja lähetystiheys maltillisena sekä suunnitella huolella viestien sisällöt, jotta ne tarjoavat loogisessa järjestyksessä syventävää tietoa potentiaalista asiakasta kiinnostavasta aihepiiristä, tarjoavat mahdollisuuden vaikkapa osallistua aihealueen tapahtumaan tai webinaariin, tai esittelevät muutamin referenssiesimerkein, miten muut asiakkaat ovat hyötyneet vastaavista ratkaisuista.

Missä vaiheessa kontakti muuttuu markkinointikontaktista myynnin kontaktiksi, eli liidiksi? Tähän kysymykseen ei ole yhtä tyhjentävää vastausta, vaan se riippuu esimerkiksi yrityksestä, yrityksen toimialasta, tuotteiden tai palveluiden monimutkaisuudesta, ostoprosessin pituudesta ja monimutkaisuudesta, ostoprosessiin vaikuttavista henkilöistä ja heidän toimenkuvistaan. Markkinoinnin automaatiojärjestelmät ovat tehokkaimmillaan ollessaan kytköksissä yrityksen asiakkuuksienhallintajärjestelmään (CRM), jossa potentiaalisen asiakasyrityksen kontaktit, heidän vastuualueensa ja päätöksentekotasonsa sekä vaiheensa ostopolulla ovat näkyvillä.

Tietyn kiinnostuksen tason saavutettuaan mitattuna aktiivisuudella tarjottuja sisältöjä kohtaan (=avatut sähköpostit, niistä klikatut linkit, ladatut lisämateriaalit, osallistumiset webinaareihin jne.), kohderyhmään kuuluva yritys muuttuu myyntiliidiksi, jolloin on myyjän aika kontaktoida potentiaalisen asiakasyrityksen päättäjää.      

Tämän päivän digitaaliset markkinointikanavat ja -teknologiat mahdollistavat tarkasti oikean kohderyhmän tavoittamisen, ja potentiaalisten asiakkaiden lämmittämisen kohti ostopäätöstä asiakasta hyödyttävien ja vakuuttavien sisältöjen sekä fiksun sisällön jakeluputken avulla. Sähköposti on kanava, jota voit hyödyntää niihin kontakteihin, jotka ovat jo ilmaisseet halunsa saada yritykseltäsi viestejä. Toteuttamalla sähköpostimarkkinointia automaatiotyökalulla varmistat, että yrityksesi lähettää keräämilleen kontakteille vain personoitua, henkilöä kiinnostavaa sisältöä oikea-aikaisesti riippuen siitä, missä vaiheessa ostopolkua tuleva potentiaalinen asiakkaasi on.Tätä kutsutaan myös inbound-markkinoinniksi. 

Analysoimme tuloksia, optimoimme sähköpostisisältöjä tulosten perusteella sekä raportoimme myynnille valmiit liidit