WiB uudisti Data Group Aameksen verkkosivut

asiakkaitamme

WiB Marketing Management & Production välittää asiakasyrityksilleen osaajia markkinoinnin moniin tarpeisiin. Asiakkaan tarve voi olla osa-aikainen vuokramarkkinointipäällikkö, markkinoinnin projektipäällikkö tai tiettyyn markkinoinnin osa-alueeseen, kuten Google-markkinointiin tarvittava resurssi.

 

Toisinaan asiakas tarvitsee apuamme kokoaikaisen markkinointiresurssin rekrytointiin.

Data Group -ketjuun kuuluva Aames Oy on toiminut Helsingin Bulevardilla jo lähes 80 vuotta. Aameksen yrittäjäsukupolvet ovat kokeneet toimistotekniikan kehityksen kirjoituskoneista robotiikkaan ja pilvipalveluihin. ICT-palveluiden lisäksi Aames tarjoaa moderneja yritysohjelmistoja toiminnanohjaukseen, palkka- ja taloushallintoon, työajanseurantaan sekä henkilöstöhallintaan.

Verkkosivujen uudistus tutun digimarkkinointikumppanin kanssa

WiB hyödyntää asiakasprojekteissaan markkinoinnin eri osa-alueiden freelancer-asiantuntijoita, kuten sisällöntuottajia, graafikoita, digimarkkinointi- ja WordPress-osaajia sekä vuokramarkkinointipäälliköitä. 

 

Aameksen verkkosivuprojektin toteutuksesta vastasi Simppeli Konsultin Niko Hakala yhdessä WiB:n asiantuntija Jaana Minkkisen kanssa. WiB:n johdolla laaditun suunnitelman pohjalta Simppeli Konsultti toteutti sivuston sovitussa aikataulussa ja budjetissa asiakastyytyväisyystakuulla.

 

Annina Vuori ja Kimmo Tattari Aamekselta ovat tyytyväisiä uuteen sivustoon: ”Välillä on hyvä uudistaa kotisivuja ja pohtia mitä niillä haluttaisiin saavuttaa. Me pohdimme, suunnittelimme, löysimme ammattilaiset apuun ja lopputulos on mielestämme onnistunut. Kiitos avustanne ja toteutuksesta Simppeli Konsultti ja Jaana Minkkinen.”

Jaa artikkeli:

”Välillä on hyvä uudistaa kotisivuja ja pohtia mitä niillä haluttaisiin saavuttaa. Me pohdimme, suunnittelimme, löysimme ammattilaiset apuun ja lopputulos on mielestämme onnistunut. Kiitos avustanne ja toteutuksesta Simppeli Konsultti ja Jaana Minkkinen.”

Annina Vuori | sovellusasiantuntija | Aames Oy

WiB:llä on monipuolinen verkosto markkinoinnin freelancereita

Aameksen verkkosivujen uudistus sai alkunsa tarpeesta viestiä omasta palvelutarjonnasta paremmin ja selkeämmin. Vanhojen verkkosivujen rakennetta oli mahdollista muokata rajallisesti, joten kaikkia tärkeitä palveluita ei saatu tarpeeksi hyvin esille. Aames halusi myös viestiä uudella sivustolla toimintaansa ohjaavista arvoista ja toimintatavoista.  Muita olennaisia suunnittelun lähtökohtia olivat verkkopalvelun selkeys ja löydettävyys.
 

Aames oli jo aikaisemmin tehnyt yhteistyötä WiB Women in Blackin kanssa digimarkkinoinnin projekteissa, joten oli luontevaa kääntyä tutun kumppanin puoleen.  Kun verkkosivuston projektisuunnitelma tehdään mahdollisimman tarkasti asiakkaan kanssa yhteistyössä, ei yllätyksiä pääse syntymään toteutuksen eikä koko projektin kuluissa. Verkkosivujen  uudistamissuunnitelmaan sisältyivät sivuston laajuuden määrittely sivupohjineen, graafisen ilmeen uudistaminen, sisältösuunnitelma, hakukoneoptimointi sekä ylläpitovastuun määrittely. Sivusto toteutettiin suositulla WordPress-julkaisujärjestelmällä.