Markkinoinnin rooli yritysten liiketoiminnassa vahvistuu, sillä dataa hyödyntämällä viestintä voidaan kohdistaa kohderyhmät tavoittaviin kanaviin puhuttelevilla sisällöillä. Parhaimmillaan hyvin suunniteltu ja toteutettu digimarkkinointi luo onnistuneita myyntisuppiloita, jalostaa tietoisuuden tuotteista ja palveluista liideiksi ja myynti kasvaa.

 

Tuloksellista markkinointia on kuitenkin mahdotonta toteuttaa ilman huippuosaamista. Toki itseltä puuttuvaa osaamista kannattaa ostaa tarpeen mukaan kumppaneilta, mutta yrityksen oman päättäjän on johdettava markkinoinnin eri osa-alueita ja pysyttävä perässä digimarkkinoinnin nopeassa kehityksessä. 

 

Onnistumisen takana ovat aina osaavat ihmiset. Ammattilaiset, jotka laativat markkinointistrategioita ja -suunnitelmia, rakentavat vahvaa brändiä, suunnittelevat myyntiä tukevia kampanjoita, hallitsevat sosiaalisen median vasemman käden pikkusormellaan, taittavat vaikuttavia esitteitä ja tuottavat SEO-optimoituja sisältöjä. Ja mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä useammin kaiken edellä mainitun osaamisen tulisi löytyä yhdeltä henkilöltä – vieläpä hyvin kohtuullisella kuukausikorvauksella. 

 

Kun päätös markkinoinnin rekrytoinnista on tehty, rekrytointiprosessi käynnistyy joko omin voimin tai haku ulkoistetaan rekrytoinnin ammattilaiselle. Kummassakin vaihtoehdossa on haasteita.

 

 

 

Kuka syvämäärittää ja arvioi hakijoiden osaamisen?

 

 

Rekrytointiprosessi alkaa yleensä sillä, että yritysjohto määrittelee toimenkuvan, osaamisprofiilin sekä muut hakijalta vaadittavat ominaisuudet. Hakuilmoituksessa voidaan esimerkiksi hakea markkinointipäällikköä ja vaadittaviksi osaamisalueiksi luetellaan markkinoinnin kehittäminen, verkkosivuston ylläpito ja kehitys, myynnin tukimateriaalien, uutiskirjeiden ja sisältöjen tuottaminen sekä sosiaalinen median kanavista vastaaminen. Fine – kuulostaa yksinkertaiselta!

 

Mutta kaivaudutaanpa pintaa syvemmälle verkkosivuston ylläpitoon ja kehitykseen yhtenä esimerkkinä ilmoituksessa mainitusta 

osaamisalueesta. Vaatimus kuulostaa helpolta: valittava henkilö ottaa haltuun alustan hallintapalikat ja päivittää sivustolle tiedotteet, uudet tuotteet ja palvelut, tapahtumat sekä muut sisällöt. Mutta mitä osaamista sivuston kehittäminen vaatii?

 

Jotta verkkosivusto saadaan valjastettua aktiiviseksi myyntikanavaksi, tarvitaan markkinointihenkilöltä ainakin perustaidot seuraavista:

 

 1. Ymmärrys Googlen työkaluista, esimerkiksi Search Console, Analytics ja Ads
   
 2. Ymmärrys hakukoneoptimoinnista (SEO)
   
 3. Kyky tuottaa hakukoneoptimoituja sisältöjä
   
 4. Osaaminen erilaisten työkalujen tuottaman datan analysointiin ja hyödyntämiseen

 

 

Markkinoinnin päättäjää rekrytoitaessa ei ole tarkoituksenmukaista, että valittava henkilö osaa tehdä kaiken itse. Mutta jos henkilö vastaa yrityksessä markkinoinnin suunnittelusta ja kehittämisestä, on hänen oltava tiukasti kartalla digitaalisen markkinoinnin työkaluista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista myynnin kasvattamiseksi.

 

Kokemuksesta tiedämme, että syvemmän markkinointiosaamisen määrittely ja osaamistason arviointi on mahdoton tehtävä muulle kuin alan ammattilaiselle. Kuitenkin muiden soveltuvuusmittareiden rinnalla riittävä ammattiosaaminen on tärkeä valintakriteeri. Harvalta rekrytointikonsultilta tai toimitusjohtajalta kuitenkaan löytyy hakijan arviointiin tarvittavaa markkinoinnin syväosaamista.

 

 

Vinkkilista onnistuneeseen markkinointirekrytointiin

 

 

Kun haluat rekrytoida ammattilaisen yritykseesi, huomioi nämä asiat:

 

 1. Panosta riittävän tarkkaan osaamisprofiilin määrittelyyn – mitä ydinosaamista hakijalta edellytät?
   
 2. Rajaa hakukriteerit – ole täsmällinen ja realistinen kriteerien suhteen
   
 3. Ole kiinnostava – unohda ”näköalapaikka” ja muut latteudet
   
 4. Ole avoin ja kerro yrityksesi työkulttuurista – esimerkiksi etätyömahdollisuuksista
   
 5. Osoita arvostus markkinointiin – onko markkinointi osa yrityksesi johtoryhmää ja kenelle markkinointiosaaja raportoi?
   
 6. Luota ammattilaisen apuun – virherekrytoinnit maksavat enemmän kuin asiantunteva rekrytointipalvelu

 

 

Mikäli tarvitset apua markkinointiresurssin rekrytointiin, kannattaa tutustua rekrytointipalveluumme. Olemme kokeneita markkinoinnin ammattilaisia ja auttaneet monia yrityksiä löytämään oikeanlaista osaamista. 

 

Uutta! WiB-blogi 

Tervetuloa blogiimme - jaamme täällä ajatuksia laaja-alaisesti aiheista, jotka liittyvät markkinointiin ja yritysten menestystekijöihin markkinoinnin keinoin.